با کسی که نمی خواهد سخن شما را بشنود ، منکر شما می شود ،  از شما تنفر دارد ،  به عمد شما را رنج می دهد و از این حیث خوشحال هم هست و اگر فرصتی پیدا کند رفتارش را تکرار می کند ،

چگونه برخورد  می کنید ؟ با کسی که رفتار غیر منطقی دارد ، مشاعرش درست کار نمی کند و یا ضعیف و ناتوان است چگونه برخورد می کنید ؟ با کسی که اگر واقعیت را بشنود شرایط را از آنچه هست وخیم تر میکند چه می کنید ؟

اینها جملگی موقعیت های مسئله سازی هستند ؛ زیرا ابراز احساسات یا به لحاظ فیزیکی غیر ممکن است و یا بیش از آنچه به حل مسئله کمک کند ،مسایل بیشتری ایجاد می کند .

روش هایی که در این مقاله می خوانید ، برای ابراز رنجش و ناراحتی در این شرایط دشوار تدارک داده شده است ، می توانید از این روش ها در زمینه های مختلف استفاده کنید . در مواردی ممکن است ابتدایی و بیش از اندازه ساده به نظر برسند ،اما توجه داشته باشید که این روش ها مکانیزم هایی را فعال می کنند که از اعتبار کافی برخوردارند . از همه اینها مهمتر می توانند به ابراز خشم و رسیدن به آرامش ، کمک فراوان بکنند.

1.تهیه فهرست کسانی که از آنها خشمگین هستید: فهرستی از تمام کسانی که از آنها خشمگین هستید تهیه کنید . در کنار نام هر یک از این اشخاص علت خشم یا رنجش خود را بنویسید .

برای اشخاص مهم زندگی خود ، یعنی کسانی که عمیقا به داشتن ارتباط با آنها اهمیت می دهید ، می توانید برگه جداگانه ای انتخاب کنید وهمه رنجش های ناشی از آنها را روی این برگه یادداشت نمایید .

اگر فهرست شما بیش از اندازه طولانی شد ، لزوما نشانه آن نیست که جمع کثیری شما را آزار داده اند . به جای آن این را به حساب آن بگذارید که نمی توانید از خود به طورمطلوب دفاع کنید . نمی توانید احساساتتان را ابراز نمایید و یا دیگران را ببخشایید .

به فهرستی که تهیه کرده اید نگاه کنید . آیا هستند کسانی که مطلقا آنها را نخواهید بخشید ؟ چرا ؟ اینها کسانی هستند که زندگیِ احساسی شما را کنترل می کنند . ناتوانی در بخشودن دیگران ، از جمله دشواری هایی است که برای آن بهای سنگینی می پردازید .

صرفا به منظور کسب یک تجربه کنار هر اسم ، مجازاتی را که برای هر کدام در نظر می گیرید یادداشت کنید . می توانید به هر اندازه که می خواهید جدی باشید .

تردیدی به خود راه ندهید . آنچه را که به ذهنتان می رسد یادداشت کنید . با نوشتن این مطالب احساس بهتری پیدا می کنید . اگر احساس نیاز می کنید که علت در نظر گرفتن مجازات جدی برای شخص مورد نظر را توضیح دهید، می توانید این را هم یادداشت کنید . اما این تنها موضوعی خصوصی برای خودتان است . حقیقت این است که حتی طرح کردن موضوع ، به شما احساس بهتری می دهد . اگر احساس می کنید که صرفا نوشتن و تعیین مجازات برای اشخاص به آنها لطمه می زند ، بدانید که به خرافات یا جادو و از این قبیل اعتقاد دارید .

اگر مطلبی است که مطمئنا می خواهید آن را به شخص مورد نظر انتقال دهید ، آنرا در کنار نام او یادداشت کنید .

فهرست تهیه شده و مطالب مندرج در آن را در جای امنی بگذارید ، جایی که تنها خود شما بتوانید به آن دسترسی داشته باشید . گهگاه و هر آینه لازم دانستید ،اسامی را مرور کنید . هرآینه احساس کردید کسی را بخشوده اید و دیگر از او رنجشی به دل ندارید ، نامش را از فهرست پاک کنید .

اگر موضوع برایتان بسیار پر اهمیت است ،بهتراست از او تقاضای ملاقات حضوری بکنید و در جریان ملاقات نامه را به طور دستی به او بدهید . در این گفت وگو باید با او تنها باشید

2.نوشتن نامه: این روش  شما را در تخفیف رنجشی که به دل دارید کمک می کند .

قبل از هر کار ، احساسات خود را جمع و جور کنید ، جزییات حادثه ای را که رنجش شما را سبب گردیده به خاطر آورید .

در بالای صفحه اسم کسی را که از او خشمگین هستید یادداشت کنید . زیر اسم ،مطالبی را که می خواهید او بداند بنویسید . توضیح دهید که چگونه آزرده خاطر شدید ، چه احساسی داشتید ، چرا از رفتار او تا این حد ناراحت شدید . از اقدام او چه آسیب دیگری به شما وارد شد . هر مطلبی را که به نظرتان مهم می رسد یادداشت کنید .

پاکت را در جای امنی قرار دهید ، تر جیحاً پاکت را در برابر دیدگان خود بگذارید . می توانید آنرا در قفسه کتاب بین دو کتاب طوری قرار دهید که دیده شود . نامه را چند هفته ای نگهداری کنید . هر آینه رنجش جدید یا فکر خشمگنانه جدیدی به ذهنتان خطور کرد آن را روی یک کارت یا برگه کاغذی بنویسید و آنرا به نامه درون پاکت اضافه کنید .

کمی دیرتر به این نتیجه می رسید که مطلب بیشتری برای نوشتن ندارید . اگر اندیشه خشم برانگیزی که قبلا به ذهنتان خطور کرده مجددا به ذهنتان رسید ،به خود بگویید که قبلا آن را در نامه نوشته اید.  در این لحظه پاکت نامه و محل آن را در ذهنتان مجسم کنید . هدف این است که به خود بگویید رنجش از ذهن شما بیرون رفته است . بعد ذهن خود را از این فکر پاک کنید زیرا قبلا به آن پرداخته اید .

برای تکمیل کردن نوشته های خود دست کم یک ماه صبر کنید . بعد پاکت را بردارید و مطالب درون آن را منظم کنید .

وقتی نامه را تکمیل کردید آن را با صدای بلند برای خود بخوانید . اشتباهات احتمالی را اصلاح کنید. مطالب جا افتاده را به آن بیفزایید و مطالب اضافی را حذف کنید .

بعد نامه را دوباره در پاکت قرار دهید و دست کم یک هفته صبر کنید ، آنگاه نامه را دوباره بخوانید در صورت لزوم آنرا اصلاح کنید ، تا احساسات راستین شما را بیان کند .

حالا پس از نگارش نامه یا نامه های خود ،انتخاب های متعددی دارید . می توانید نامه را در قفسه کتاب خود نگه دارید و به مرور مطالبی به آن بیفزایید .می توانید آن را پست نکنید . بار دیگر گهگاه به خود خاطرنشان کنید که رنجش را از دل خود بیرون ریخته اید . احساس آرامش ناشی از نوشتن نامه را لمس کنید . اگر صرفا فکر کردن به محتوای نامه به شما احساس بهتری می دهد ، شما به هدف خود رسیده اید .

می توانید از این نامه برای سازمان دادن به احساساتی که نسبت به این شخص دارید استفاده کنید .

می توانید از این تجربه برای رسیدن به خود به خودی بیشتر و بروز احساس رنجش ، هر آینه که آن را تجربه می کنید استفاده نمایید .

3.گرفتن تماس: اگر پیوسته به نامه فکر می کنید ، ممکن است لازم باشد که آنرا پست کنید و یا از آن برای شروع یک گفت و گو با شخص مورد نظر استفاده نمایید .

در این زمینه راه های مختلفی وجود دارد:

می توانید به او زنگ بزنید و بگویید که برایش نامه ای پست کرده اید و انتظار دارید که او به آن جواب بدهد . اینگونه جدول زمان بندی خود را در اختیار او می گذارید و مثلا اگر مطلبی درباره رنجش مربوط به دوران کودکی خود را با او در میان می گذارید ، ممکن است دریافت جواب مدتی به طول بکشد و یا اصولا جوابی دریافت نکنید . در تمام این مدت ممکن است ناراحت و نگران باشید که مبادا نوشتن نامه سبب ناراحتی و دلخوری او را فراهم کرده باشد .

اگر موضوع برایتان بسیار پر اهمیت است ،بهتراست از او تقاضای ملاقات حضوری بکنید و در جریان ملاقات نامه را به طور دستی به او بدهید . در این گفت وگو باید با او تنها باشید . نامه را به او بدهید و بخواهید که آن را در حضور شما بخواند . می توانید در صورت تمایل نامه را به صدای بلند برای او بخوانید وقتی تمام شد آن را به دست او بدهید . می توانید در حالی که نسخه ای از نامه را برای خود می خوانید ، نسخه اصلی را به او بدهید تا او آن را در سکوت بخواند . اینگونه نامه قدرتمند عمل می کند . به خصوص اگر در حضور او می توانید احساس خود را انتقال دهید ، دادن نامه به او بسیار مفید واقع  می شود . از او بخواهید نامه را تا به انتها بخواند . دقت کنید که نامه در اندازه هایی باشد که خواندن آن بیش از پنج دقیقه وقت نگیرد . به هر تقدیر نوشتن نامه ای که خواندنش حداکثر بیش از ده دقیقه وقت بگیرد جایز نیست .

وقتی نامه را خواند از او بخواهید که جوابی بدهد . باید در صورت لزوم به رنجش های احتمالی او از شما نیز گوش بدهید . توجه داشته باشید که همیشه مطالبی هست که از وجود آن بی اطلاعید . هدف این است که این رودر رویی به احساس و درک و تفاهم بیشتری منجر گردد . برای رسیدن به این مهم لازم است که به حقایق موجود در دو سمت قضیه توجه کنید .

فاصله گرفتن از رنجش و دست برداشتن از آن ، شرایط را برای گذشت و بخشودن مهیا می سازد .

اگر شخص مورد نظر در مقام عذر خواهی و ابراز پشیمانی برآمد ، شما به هدف خود رسیده اید . اگر انتظار دارید که او به خاطر اقدامی که کرده به گریه بیفتد و پیراهنش را چاک بدهد و چهار دست و پا به پایتان بیفتد و تقاضای عفو و بخشش کند ، بدانید که مأیوس خواهید شد .

اگر احساس می کنید به اندازه کافی از شما عذر خواهی نشده است ، قبل از اینکه واکنشی نشان دهید ببینید آیا توقع عذر خواهی بیشتر به حل مشکل کمک می کند

بهترین نتیجه ای که از این رودر رویی می توانید انتظار داشته باشید این است که او ناراحتی شما را بشنود و بی آنکه لزوما با همه گفتگوهای شما موافقت کند ، آن را به عنوان احساسی که دارید بپذیرد. اگر به این مهم برسید به موفقیت قابل ملاحظه ای رسیده اید . در غیر این صورت در این مقطع زمانی ممکن است کار بیشتری از شما ساخته نباشد . ممکن است به این نتیجه برسید با کسی سرو کار دارید که نمی تواند احساساتش را بیان کند . رسیدن به این نقطه نظر غم انگیز است اما از شدت ناراحتی احساسی شما می کاهد . ممکن است به این نتیجه برسید که از خود برای رویارویی با شخصی که تا این اندازه احساسات محدود شده دارد . توقع بیجا داشته اید